Tác giả Cuồng Bôn Cáp Sĩ Kỳ - Danh sách truyện của tác giả Cuồng Bôn Cáp Sĩ Kỳ

Cuồng Bôn Cáp Sĩ Kỳ

Tu Tiên thiên tài, trọng sinh Trái Đất, oai phong một cõi, chứng đạo bất hủ! Hắn kiếp trước chỉ vì Tu Tiên chứng đạo, lại bởi vì tông phái chiến tranh Thân Tử Đạo Tiêu. Trời xui đất khiến đang lúc trọng sinh Trái Đất, từ nay phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Các
Chương mới nhất: Chương 910:: Ba năm