Tác giả Đệ Nhất Ma - Danh sách truyện của tác giả Đệ Nhất Ma

Đệ Nhất Ma

Một triều xuyên qua, Tô Mộc giáng lâm dị thế. Thế giới này, có võ giả, có luyện khí sĩ, càng có đủ loại kinh khủng quỷ mị yêu ma! Bởi vì quá mức nguy hiểm, hảo hảo sống lại máy mô phỏng lại chuyển đổi thành tử vong máy mô phỏng. Tử vong đối với hắn mà nói, cũng không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Tại lần lượt mô phỏng bên trong, diễn hóa ra ngàn vạn yêu ma! Máu thịt
Chương mới nhất:

【 Bfaloo tiếng Trung mạng cấp A ký kết tác phẩm: Ta nữ đồ đệ đều là ma đầu 】 Lục Tinh Viễn xuyên việt thành dị giới đệ nhất ma đầu. Nhưng mà, hắn mới vừa độ kiếp thất bại, tu vi mất hết, đối mặt thế cuộc nguy cấp tới cực điểm! Ở ngoài, có vô số chính đạo môn phái tìm cách v&a