Tác giả Thanh Phong Phất Mặc - Danh sách truyện của tác giả Thanh Phong Phất Mặc

Thanh Phong Phất Mặc

( hỏa bạo sảng văn 2017 ) Tuyệt sắc Tiên Tử, Yêu Mị ma nữ, băng sơn Thánh Nữ, Thiên tộc tiên nữ các lộ tiên tử thành đoàn đánh tới! Ác bá hoàng tử hèn mọn ló đầu ra, xách đen thùi lùi cục gạch, dẫn phách lối bướng bỉnh Husky, như sao chổi một dạn
— QUẢNG CÁO —