Tác giả Yên Miểu - Danh sách truyện của tác giả Yên Miểu

Yên Miểu

Truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc mở đầu với cuộc gặp mặt giữa nữ chính Trầm Thanh Lê - đích nữ nhà An Quốc Công và nam chính Lục Hoài Khởi - Đô đốc Đông Hán. Nếu chỉ là cuộc gặp bình thường giữa một đôi trai xinh gái đẹp thì làm sao thể hiện được sự
Chương mới nhất: Chương 250: Sinh Cơ